Startet den 28/5 - 1911

Der mangler PT, opdatering af planen

(Tilrettet 19/11 2022) Ændringer markeret med rød skrift.

 

 

Dette dokument skal give en oversigt over fordelingen af opgaver i og uden for bestyrelsen. Det skal opfattes som et dynamisk dokument, som løbende kan tilpasses opgaverne i klubben og bestyrelsens sammensætning. Derfor er opgaverne dels tildelt en bestemt funktion (f.eks. kasserer) og dels tildelt navngivne personer (f.eks. John).

 

 

Post/navn

Formand

Kasserer

Bestyrelsen

Næstformand

John Kristensen

Finn Kristiansen

Matthias Rasmussen

Per Rasmussen

Henrik Sandberg Jensen

Henning Jakobsen

Asger Poulsen

Svend Erik Frederiksen

Finn Fjeldhøj

Lukketurnus

Opgaver

 1. Ansvarlig for indkaldelser, dagsorden og referater i forbindelse med bestyrelsesmøder og generalforsamling.
 2. Udarbejder og fremlægger bestyrelsens beretning for general-forsamlingen.
 3. Klubbens primære kontakt til Dansk Skak Union og 2. Hovedkreds, samt Lolland Kommune m.fl.
 1. Varetagelse af klubbens løbende økonomi og regnskab, herunder kassebeholdninger på passende niveau.
 2. Udarbejder det årlige regnskab til revisor og generalforsamling.
 3. Til- og framelding af medlemmer til Dansk Skak Union.
 4. Indkøb af rengøringsremedier m.m.
 5. Indkøb af turneringsmaterialer.
 6. Indkøber gave til medlemmer ved disses runde fødselsdage (første gang ved 50. år + ved konfirmation).
 7. Udbetaling af kørselsgodtgørelser og klargøring af pengepræmier.
 8. Indkøb af øl og vand.
 9. Fastsætter ratingtal for nye medlemmer sammen med Henning J.
 1. Overtager formandens funktioner ved dennes forfald af kortere varighed.
 2. Foranlediger indkaldelse til (ekstraordinær) generalforsamling ved formandens forfald af længere varighed.
 1. Primær ansvarlig for årlig klubmesterskabsturnering.
 2. Primær ansvarlig for juniorstævne (UGP) i Maribo
 3. Åbner klubhuset ½ time før alle klubaftener (eller aftaler med vikar ved forfald) og brygger i den forbindelse kaffe.
 4. Dommer ved hjemmekampe i holdturneringen.
 5. Holdleder for Maribo 1 i holdturneringen.
 6. Primær turneringsleder for Maribo Cup.
 7. Primær turneringsleder for Sommerturnering.
 8. Primær turneringsleder for Klubmesterskabsturnering i lynskak (afholdes i umiddelbar forlængelse af ordinær generalforsamling).
 9. Primær ansvarlig for Fredagslyn-turneringer.
 10. Tovholder for affaldsindsamling på Blæsenborgstien.
 11. Primær turneringsleder for Maribo Forårsfornemmelser
 1. Foranlediger opfyldning af køleskab med øl og sodavand.
 2. Klargør til hjemmekampe for holdturneringen.
 3. Tømmer affaldssæk senest dagen efter arrangementer.
 4. Afleverer tomme dåser og flasker i flaskeautomat.
 5. Arrangerer ferieaktiviteter for skoleelever (i samarbejde med Lolland Kommune og Sportsrådet).
 6. Arrangerer juniorers deltagelse i UGP.
 7. Arrangerer sammen med Henrik Sandberg Jensen og Svend Erik Frederiksen træning for juniorer og seniorer.
 8. Ajourfører informationstavler i klubhuset.
 9. Ansvarlig for kontakt til skoler og gymnasier i Lolland Kommune.
 10. Primær ansvarlig for årlig Klosterturnering.
 11. Primær ansvarlig for klubmesterskabsturnering i hurtigskak.
 12. Holdleder for Maribo 2.
 1. Administration vedr. børneattester.
 2. Udarbejder oversigt over dommere ved klubholdenes hjemmekampe.
 3. Tovholder for affaldsindsamling på Blæsenborgstien.
 4. Ved aften-arrangementer tændes samme formiddag for varmen, hvis der er behov herfor.
 5. Dommer ved hjemmekampe i holdturneringen.
 1. Tilrettelægger sammen med Finn Fjeldhøj besøg fra og hos skakklubben i Bad Schwartau, og er sekundær ansvarlig på selve besøgsdagen.
 2. Tilmelding af hold samt udarbejdelse af deltagerliste til pokalturneringen. Arrangerer kørsel til samme turnering.
 1. Primær ansvarlig for årlig Lolland-Falster-Mesterskab.
 2. Tovholder for ”julelotteriet” fra Børnehjælpsdagen.
 1. Ansvarlig for vedligeholdelse af udendørs arealer samt vinduespudsning sammen med Svend Erik Frederiksen.
 1. Arrangerer sammen med Finn Kristiansen og Svend Erik Frederiksen træning for juniorer og seniorer.
 2. Tovholder for affaldsindsamling på Blæsenborgstien.
 1. Primær ansvarlig for Dag-turnering.
 2. Primær ansvarlig for Fredags-EMT.
 3. Primær ansvarlig for Weekend-turnering.
 1. Tilmelding af hold + styrkeliste til holdturneringen.
 2. Fastsætter ratingtal for nye medlemmer sammen med Peter K.
 3. Klubbens primære pressekontakt.
 4. Udarbejder forslag til aktivitetsplan.
 5. Udarbejder oversigt over lukketurnus for klubhuset.
 6. Ansvarlig for vedligeholdelse og opdateringer af klubbens webside.
 7.  Primær ansvarlig for Maribo Byturnering.
 8. Primær turneringsleder for Maribo Snefornemmelser.
 1. Ansvarlig for klubbens arkivalier.
 1. Arrangerer sammen med Henrik Sandberg Jensen og Finn Kristiansen træning for juniorer og seniorer.
 2. Ansvarlig for vedligeholdelse af udendørs arealer samt vinduespudsning sammen med Per Rasmussen.
 1. Tilrettelægger sammen med Matthias Rasmussen besøg fra og hos skakklubben i Bad Schwartau, og er primær ansvarlig på selve besøgsdagen.
 2. Kontaktperson til skakklubben i Bad Schwartau.
 1. Jens Mott
 2. Svend Erik Frederiksen
 3. Asger Poulsen
 4. Finn Kristiansen
 5. Henning Jakobsen
 6. Claus Schmidt

Nyeste kommentarer

01.08 | 16:37

Jeg har fået oplyst at klubben i 1949/50 havde 49 medlemmer. Det ...

22.05 | 19:12

Han vil være meget velkommen. På onsdag spiller vi noget u...

22.05 | 17:59

Hej Min mand og jeg er flyttet fra Færøerne til Lolland og da mi...

16.08 | 07:20

Henning Jakobsen har skrevet en rigtig fin pressemeddelelse...