Dansk Skak Union har besluttet pr. 1. juni 2024 at ændre det danske ratingsystem, således at det kommer mere i overensstemmelse med FIDE-ratingsystemet, der blev ændret tidligere i år.

Ændringen gælder både standard, hurtig og lyn.


Der foretages automatisk en engangs justering af danske ratingtal (Ro) under 2000 efter formlen:

Rn = Ro + 0,5*(2000-Ro), hvor Rn står for ny ændret rating og Ro står for nuværende rating.

* står for multiplikation.


Eksempelvis vil en spillermed nuværende rating på 1400 få en ny rating på 1700, således beregnet:

1400 + 0,5*(2000-1400),hvilket bliver til 1400 + 0,5*600, og videre til 1400 + 300.

Du kan selv foretage en tilsvarende beregning, men under alle omstændigheder foretages beregningen automatisk.


I øvrigt hæves bundgrænsen til 1200.


• I henhold til almindelig praksis ændres der ikke i deltagernes ratingtal og beregning af forventede score for igangværende ratede turneringer. Til grund lægges altså ratingtal ved turneringens start.

• Ved indberetning af disse turneringer, beregnes rating gevinster eller tab altså som sædvanligt.

• De rating gevinster eller tab, der måtte opnås, vil blive anvendt til at justere de nye aktuelle (komprimerede) ratingtal. Dette svarer også til normal praksis, som anvendes når en spiller deltager i turneringer med tidsoverlap.


Venlig hilsen


Finn K.